"CZYŃCIE WSZYSTKIM DOBRZE-ŹLE NIKOMU"

                                                                                                                        ks. Jan Bosko

 

Nasza Gmina

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Misja Szkoły Podstawowej 
im. ks. Jana Bosko
w Luboszycach
Jesteśmy szkołą:
  • promującą humanitarne wartości oparte o dekalog, Deklarację Praw Dziecka, Konstytucję RP.
  • pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów

 

  • prowadzącą szeroki zakres działalności lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowe zdobywają wiedzę oraz umiejętności, pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia w XXI wieku
  • zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną
  • wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między uczniami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą

 

  • zapewniającą dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia, w dobrze wyposażonym gmachu szkoły

 

  • kierującą się w swych działaniach głównym hasłem wychowawczym naszego patrona:

 

"CZYŃCIE WSZYSTKIM DOBRZE-ŹLE NIKOMU"